Guzate Tete

Neki više vole da ljulja nego da žulja i to je potpuno razumljivo.

,