Prva Kurlesina Engleske

Danny D ima kurac ko nečija ruka do lakta. U Britaniji nema većeg kurca od ovoga.