Veliki Kurčevi

Mala pička puši i prima velike crne kurčeve da otplati dug svoga neodgovornog dečka.

,