Čupava Minđa, Mačkica

Mnogo je naziva za pičku u našem jeziku. Minđa, pizda, mačkica, smokva, šubara, vagina…

,