Taslačenje u Guzu

Taslačenje je tako dobra riječ, a zapostavljena je. Znači isto što i jebanje i karanje, ali je prljavija.

,